SPERSONALIZOWANY PROGRAM DIAGNOSTYCZNY ARTISMED ANTIAGING® to program, który pomaga wykryć u siebie predyspozycje do określonych chorób, zwłaszcza do tej najbardziej przerażającej – raka.

Szacuje się, że około 30 proc. wszystkich nowotworów złośliwych powstaje w wyniku wrodzonej skłonności genetycznej, co oznacza, że dziedziczna predyspozycja do nowotworów stanowi jeden z najbardziej istotnych czynników ryzyka.
Testy onkogenetyczne wykonywane są raz w życiu. Dają nam odpowiedź, czy nasze zdrowie jest zagrożone. Wskazują drogę najwłaściwszych badań profilaktycznych i częstość ich wykonywania. Świadomość nosicielstwa określonych mutacji genowych daje nam możliwość działań profilaktycznych, a także wiedzę, jakie ewentualne ryzyko przekazujemy naszym dzieciom. Osoby będące nosicielami określonych mutacji genetycznych są obciążone ryzykiem zachorowania na nowotwór wielokrotnie większym niż inni. Jeśli u osoby poddanej badaniu genetycznemu stwierdza się zwiększoną predyspozycję genetyczną do rozwoju nowotworów złośliwych, to powinna ona zostać objęta szczególną opieką i skrupulatną obserwacją.
Badanie genetyczne jest testem służącym sprawdzeniu poprawności naszej informacji genetycznej. To test, w którym za pomocą metod laboratoryjnych można wykryć odziedziczone po rodzicach zmiany w genach. Badanie polega na analizie sekwencji DNA w poszukiwaniu zmian mogących wpłynąć na rozwój schorzeń genetycznych, w tym nowotworów. Badany jest materiał genetyczny (DNA), który uzyskuje się z wymazu z jamy ustnej – materiał pobierany jest w trakcie rutynowej wizyty w klinice ARTISMED.

W kontekście zachorowania na raka najwięcej mówi się o genach BRCA1 i BRCA2 odpowiedzialnych za zwiększone ryzyko zachorowania na raka piersi. Powinno się jednak mówić o pewnych mutacjach w zakresie tych genów, każdy z nas bowiem ma w sobie geny BRCA1 i BRCA2. Na szczęście tylko u niektórych osób jest w tych genach jakaś niebezpieczna zmiana, nie każda mutacja jest groźna dla zdrowia i życia. Dlatego tak ważne jest, aby wynik badania genetycznego wręczył i omówił odpowiednio przygotowany specjalista – tylko on może poinformować pacjenta czy dana zmiana predysponuje do zwiększonego ryzyka zachorowania na nowotwór czy też jest niegroźna i nie ma znaczenia klinicznego.
Nosicielstwo mutacji skorelowanej z rozwojem nowotworu złośliwego nie jest równoznaczne z zachorowaniem!
Świadczy jedynie o zwiększonym prawdopodobieństwie rozwoju danego schorzenia. Ryzyko zachorowania na raka można zredukować, utrzymując zdrowy tryb życia. Szczególnie ważne jest zachowanie prawidłowej masy ciała, regularnej aktywności fizycznej, zdrowej diety antyrakowej oraz unikanie używek, takich jak papierosy czy alkohol. Należy pamiętać, że osoby będące nosicielami mutacji powinny podlegać odpowiednio częstym stosownym badaniom profilaktycznym.

W przypadku profilaktyki raka piersi, duże znaczenie ma podejście do antykoncepcji (kobiety z niekorzystnymi mutacjami genu BRCA1 przed 25 rokiem życia powinny zrezygnować z hormonalnych pigułek antykoncepcyjnych, natomiast dla kobiet po 35 roku życia przyjmowanie tabletek jest korzystne dla zdrowia). Niezwykle istotne dla tych kobiet jest karmienie piersią (szacuje się, że u kobiet z mutacją w genie BRCA1 nawet rok karmienia piersią obniża ryzyko raka piersi o połowę). W kontekście raka prostaty w przypadku pacjentów z grup wysokiego ryzyka (u nosicieli wadliwych genów) niezbędne jest regularne oznaczanie poziomu wskaźnika PSA – markera zwiększonego ryzyka raka prostaty. Przygotowany na podstawie wytycznych światowych organizacji zdrowia panel badań genetycznych pozwala na określenie ryzyka zachorowania na wybrane nowotwory złośliwe a co ważniejsze, umożliwia wczesne podjęcie odpowiednich działań profilaktycznych – „Angelina Jolie case”.

Wiedza o predyspozycji genetycznej powinna wiązać się z wprowadzeniem właściwej profilaktyki przeciwnowotworowej. Osoba obarczona wysokim ryzykiem rozwoju raka uwarunkowanego genetycznie powinna zostać poddana monitorowaniu i regularnym badaniom diagnostycznym. Wynik badania genetycznego powinien być zawsze skomentowany przez lekarza specjalistę z zakresu genetyki klinicznej. Do prawidłowej interpretacji wyniku niezbędny jest wywiad kliniczny oraz rodzinny pacjenta.