specjalista onkologii klinicznej
Brief info

Absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, lekarz specjalista onkologii klinicznej. Posiada tytuł naukowy doktora nauk w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Na co dzień pracuje jako starszy asystent w Klinice Nowotwór Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie. Główne zainteresowania medyczne dotyczą zagadnień związanych z nowotworami piersi oraz podejścia interdyscyplinarnego do pacjenta i jego schorzeń. Od początku swojej kariery zawodowej jako onkolog związana z leczeniem raka piersi, kwalifikacją i prowadzeniem najnowocześniejszych opcji leczenia w ramach badań klinicznych oraz  szeroko rozumianą edukacją i szkoleniami onkologicznymi. Jest członkiem towarzystw naukowych PTOK, ESMO, ASCO, SIOG.