ARTISMED ANTIAGING – SPERSONALIZOWANY PROGRAM DIAGNOSTYCZNY®, realizowany jest przy współpracy z wiodącym ośrodkiem badań genetycznych Centrum Genetyki Medycznej GENESIS w Poznaniu.

ARTISMED ANTIAGING® oferuje Państwu badania genetyczne w zakresie m in.: ryzyka chorób nowotworowych, ryzyka chorób układu krążenia, nietolerancji pokarmowych, trombofilii (badanie szczególnie polecane kobietom przed rozpoczęciem terapii hormonalnych) oraz badania markerów nowotworowych, oceny statusu hormonalnego, oceny ryzyka osteoporozy i wiele innych.

ARTISMED ANTIAGING® to program stworzony tak, aby wyniki badania pociągały za sobą odpowiednią profilaktykę kliniczną, opracowywaną indywidualnie na podstawie dokumentacji medycznej, wywiadu lekarskiego i wyników badań. Zalecenia profilaktyczne obejmują m.in. rodzaj i częstość wykonywania badań diagnostycznych. Na podstawie wnikliwego wywiadu, wyników badań genetycznych, markerów nowotworowych oraz innych niezbędnych testów laboratoryjnych przygotowujemy indywidualnie dobrany panel badań profilaktycznych oraz konsultacji specjalistycznych. Na tym nie kończy się nasz program profilaktyczny. Jeśli pacjent wyraża chęć przystąpienia do programu stałej kontroli, przypominamy o badaniach profilaktycznych, kontrolach oraz wizytach u specjalistów.

ARTISMED ANTIAGING® to projekt stworzony dla osób, które dbają o swoje bezpieczeństwo.

Nowoczesne technologie diagnostyczne dostarczają nam wielu narzędzi profilaktyki zdrowia. Trzeba tylko wiedzieć, jak z nich korzystać. Badania kontrolne, jakim się poddajemy, choćby corocznie w ramach profilaktyki w miejscach pracy, nie wykrywają zagrożenia chorobą a jedynie istniejący już proces chorobowy. A my przecież przede wszystkim nie chcemy zachorować, a jeśli już nam się to zdarzy, to chcemy wykryć chorobę, zanim pojawią się pierwsze objawy.
Za sprawą najnowocześniejszej diagnostyki genetycznej jest to możliwe!