lekarz medycyny estetycznej, lekarz rezydent w Klinice Dermatologii
Brief info

Ukończyła studia na  I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie jako rezydent pracuje na Oddziale Dermatologii w Szpitalu Specjalistycznym w Międzylesiu. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z zakresu medycyny estetycznej i anti-aging w Międzynarodowym Centrum Kształcenia Lekarzy przy Stowarzyszeniu Lekarzy Dermatologów Estetycznych. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i kongresach w zakresie dermatologii i medycyny estetycznej.

Ukończyła studia na  I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie jako rezydent pracuje na Oddziale Dermatologii w Szpitalu Specjalistycznym w Międzylesiu. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z zakresu medycyny estetycznej i anti-aging w Międzynarodowym Centrum Kształcenia Lekarzy przy Stowarzyszeniu Lekarzy Dermatologów Estetycznych. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i kongresach w zakresie dermatologii i medycyny estetycznej..

W swojej codziennej pracy zawodowej zajmuje się leczeniem schorzeń skóry, wczesną diagnostyką stanów przednowotworowych i nowotworowych skóry, wykonywaniem zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, laseroterapii i dermatochirurgii.