ETAS® redukuje stres i poprawia sen.

160.00

Na stanie

Opis

Nazwa

ETAS® roślinny opatentowany ekstrakt, wytwarzany z końcowej części szparaga (Asparagus officinalis), suplement diety. Posiadający unikalną właściwość zwiększania wytwarzania przez organizm białka szoku termicznego (HSP70).

Co to jest ETAS®

ETAS® jest opatentowanym, przetworzonym enzymatycznie wyciągiem z kłączy szparagów posiadającym właściwości redukujące stres i poprawiające sen.

 • zapobiega wczesnemu budzeniu się
 • zmniejszenie ilości snów
 • optymalizacja czasu snu
 • zmniejszenie wydzielania kortyzolu
 • obniżenie stężenia Chromograniny A w ślinie
 • wzrost stężenia IgA w ślinie
 • poprawa równowagi funkcjonowania anatomicznego układu nerwowego
 • wspomaga rozwój neuronów
 • redukcja uszkodzeń neuronów (Aß, SNP, CoCI2)
 • model zwierzęcy | poprawa pamięci w zaburzeniach poznawczych związanych z wiekiem
 • zmniejszenie tendencji do popadania w stany depresyjne i przygnębienie (POMS test)
 • wzrost liczby poprawnych odpowiedzi w testach kalkulacyjnych (ewaluacyjnych)

O produkcie:

ETAS Pierwszy na świecie suplement indukujący produkcje białka szoku termicznego. optymalizuje długość snu oraz jego jakość, zapobiega także wczesnemu budzeniu się. redukuje wpływ stresu na organizm, zmniejsza wydzielanie kortyzolu. Wspiera funkcje poznawcze, poprawia nastrój oraz pamięć. Wspomaga rozwój neuronów. Obserwacje pokazują, że poprawa snu następuje po 10 dniach stosowania, a zmniejszenie stanów depresyjnych/zmęczenie i poprawa nastroju po ok. 3 tygodniach. Roślinny ekstrakt o zastrzeżonym procesie produkcji, wytwarzany z końcowej, dolnej części szparaga (Asparagus officinalis) posiadającym właściwości redukujące stres i poprawiające sen. Jest pierwszym na świecie wyciągiem którego mechanizm działania polega na wyzwoleniu uwalniania białka szoku cieplnego HSP70 (Heat Shock Protein 70 – białko szoku cieplnego 70), produkowanego zwykle przez organizm w odpowiedzi na ekspozycje na nadmierne ciepło. Efekt ten jest podobny do efektów kąpieli w gorących źródłach czy saunie, których działanie opóźnia procesy starzenia i łagodzi stres.

Opis szczegółowy

ETAS® jest opatentowanym, przetworzonym enzymatycznie wyciągiem z kłączy szparagów posiadającym właściwości redukujące stres i poprawiające sen. Jest pierwszym na świecie wyciągiem którego mechanizm działania polega na wyzwoleniu uwalniania białka szoku cieplnego HSP70 (Heat Shock Protein 70 – białko szoku cieplnego 70), produkowanego zwykle przez organizm w odpowiedzi na stres związany z ekspozycją na nadmierne ciepło. Efekt ten jest podobny do efektów kąpieli w gorących źródłach, których działanie opóźnia procesy starzenia i łagodzi stres. ETAS® wykazuje jeszcze inne dobroczynne działania, np. poprawę zmienności rytmu serca, poprawę zdolności poznawczych i obniżenie zmęczenia. ETAS® jest bogaty w związki znane jako pochodne hydroksymetylofurfuralu, które zostały zidentyfikowane jako nowe związki mogące wywoływać ekspresję HSP70 (Ito, 2013). Jednym z takich związków zawartych w ETAS® jest pochodna znana jako asfural, (pochodna 5-hydroksymetylo-2-furfuralu – HMF-1). Wykazuje ona znaczącą aktywność na zwiększenie ekspresji HSP70 mRNA, a także szereg aktywności biologicznych, w tym działanie przeciwutleniające, obniżające niedokrwienie mięśnia sercowego oraz poprawiające przepływ krwi (Ito, 2013).

Produkt wytwarzany ze szparagów

Miękkie pąki szparagów są zdrowym i odżywczym pożywieniem, często wykorzystywanym do przygotowania wykwintnych posiłków, natomiast zdrewniałe części łodygi są zazwyczaj wyrzucane. Naukowcy z Japonii odkryli, że po odpowiednim przetworzeniu z zastosowaniem enzymów i wyekstrahowaniu elementów wyrzucanej części kłącza, wykazuje ona niezwykłe właściwości zdrowotne.

Obniżanie parametrów stresu

Białka szoku cieplnego (HSP) są białkami wewnątrzkomórkowymi powstającymi w wyniku działania różnych czynników stresowych, głównie w wyniku nadmiernego narażenia na działanie ciepła. Pomagają one chronić i naprawiać białka komórkowe organizmu przed uszkodzeniami termicznymi, zapobiegając ich odkształceniu i denaturacji, w wyniku których przestałyby one pełnić dotychczasowe funkcje. Istnieje hipoteza, że to właśnie te białka są odpowiedzialne za antystresowe i przeciwstarzeniowe działanie zabiegów termalnych i spa. Tworzenie białek szoku cieplnego jest również stymulowane ćwiczeniami i ograniczeniem spożycia kalorii, co, jak wiadomo z badań na zwierzętach, skutkuje wydłużeniem długości życia (Iguchi, 2012, Calderwood, 2009). Niektóre białka HSP (HSP70) bezpośrednio chronią komórki przed uszkodzeniami, które mogłyby doprowadzić do wcześniejszej śmierci komórkowej znanej jako apoptoza. Jednak reakcja na szok termiczny ulega obniżeniu wraz z wiekiem, a osłabienie reakcji przyczynia się do starzenia, umożliwiając rozwój chorób powodujących agregację białek (mn. Choroba Alzheimera). To z kolei prowadzi do zmniejszenia żywotności komórkowej i zmniejszenia długowieczności (Calderwood, 2009).

HSP70 (o masie cząsteczkowej 70 000) wywołuje szereg korzystnych efektów fizjologicznych w organizmie, w tym m.in. obniża śmiertelność komórek, wykazuje działanie przeciwzapalne i działanie przeciwutleniające. Powstawanie białka stymulowane jest przez kilka czynników, takich jak ciepło, głód, spożycie alkoholu i promieniowanie ultrafioletowe (Doeppner, 2013; Matsuda, 2013; Agaki, 2013). Stwierdzono, że stężenie białka HSP70 również spada wraz z wiekiem, co może wiązać się z niewielkim stanem zapaleniem towarzyszącym procesowi starzenia się (Njemini, 2011).

Poprawa nastroju i wzrost energii

U osób z grupy przyjmującej ETAS® zmniejszyły się problemy związane ze snem, co wykazano w randomizowanym, podwójnie zaślepionym, ETAS® Overview kontrolowanym placebo badaniu klinicznym prowadzonym na Uniwersytecie Informatyki w Hokkaido. Szesnastu zdrowych ochotników płci męskiej z problemami związanymi ze snem otrzymywało ETAS® w dawce 300 mg/dobę. Stężenie kortyzolu w surowicy wzrosło o 45% w grupie placebo, podczas gdy w grupie ETAS® wzrost ten wyniósł jedynie 10% (Amino Up, badanie niepublikowane). W grupie przyjmującej ETAS® doszło do zahamowania wzrostu stresu wywołanego kortyzolem we krwi o około 80%, stężenie kortyzolu w ślinie zwiększyło się tylko o 47% w porównaniu z 75% w grupie kontrolnej. Z kolei marker stresu psychologicznego, znany jako chromogranina A, obniżył się 2,5 razy bardziej niż w grupie kontrolnej.

W celu oceny wpływu działania na jakość snu i ustalenia, czy ETAS® będzie skuteczny w zapobieganiu zaburzeniom snu, w badaniu klinicznym z udziałem ludzi użyto analizatora aktygraficznego. Aktygrafia pozwala na monitorowanie cykli spoczynku i aktywności podczas snu za pomocą czujnika umieszczonego na ciele pacjenta. Przyjmowanie ETAS®, który był bezpieczny i dobrze tolerowany, spowodowało znaczną poprawę jakości snu. Stężenie kortyzolu w surowicy, kortyzolu w ślinie i chromograniny A uległo obniżeniu, co wskazuje na poprawę stanu stresu. ETAS® był skuteczny w poprawie jakości snu i redukcji stresu psychicznego (Nishira). W innym, kontrolowanym placebo badaniu oceniającym wpływ ETAS® na poprawę jakości snu wykorzystano ateoską skalę bezsenności, na podstawie której badano początek snu, budzenie nocne i wczesno-poranne, czas snu, jakość snu, częstość i czas trwania dolegliwości, stres spowodowany doświadczeniem bezsenności oraz zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu. W grupie ETAS® uzyskano wynik wyższy o 0,40 punktu procentowego niż w grupie placebo. Jakość snu i częstość snów spadła o prawie 2 punkty w grupie placebo, ale w grupie ETAS® wzrosła o 5,4 punktu.

Inne korzystne skutki działania na funkcje fizjologiczne

ETAS® skutecznie redukuje zmęczenie i uczucie nieszczęścia (dysforia) wywołane stresem już przy przyjmowaniu dawki 150 mg na dobę (Waki, 2013). W randomizowanej, podwójnie ślepej, kontrolowanej placebo próbie krzyżowej opublikowanej w Clinical Nutrition [„Żywienie kliniczne”], 25 zdrowych ochotników otrzymywało ETAS® w dawce 150 mg/dobę lub placebo przez okres 28 dni, po którym następował 14-dniowy okres wypłukiwania. W badaniu wykorzystano ankietę, w której pytano uczestników o poziom energii lub uczucie zmęczenia w pozycji siedzącej oraz wykorzystano rachunek pamięciowy do wywołania stresu psychologicznego. Funkcje autonomiczno-nerwowe były mierzone za pomocą analizy zmienności rytmu serca z wykorzystaniem aktywnego testu ortostatycznego. Po teście rachunku pamięciowego analizowano różne parametry stresowe, w tym m.in. poziom stężenia hormonów katecholaminowych w surowicy, stężenia sIgA (czynnika immunologicznego w ślinie, który ulega obniżeniu w wyniku stresu) oraz stężenie kortyzolu. Stwierdzono, że w wyniku stosowania ETAS® przez 28 dni nastąpił wzrost poziomu sIgA, zmniejszenie uczucia zmęczenia w życiu codziennym oraz obniżenie uczucia dysforii.

Poprawa snu

ETAS® ma silny, korzystny wpływ na różne obszary funkcji fizjologicznych. Działa przeciwzapalnie w komórkach wątroby poprzez hamowanie produkcji tlenku azotu (Nishizawa, et al.). W komórkach nabłonka jelita ETAS® redukuje toksycznośd komórek i nadmierną proliferację komórek w warunkach normalnych i pod wpływem stresu oksydacyjnego. Dodanie ETAS® do hodowli komórek neuronowych łagodzi stres komórkowy poprzez zwiększenie ekspresji białek HSP70. W badaniach nad chorobą Alzheimera stwierdzono, że wstępne poddanie komórek nerwowych PC12 działaniu ETAS® pomagało zapobiec śmierci komórek wywołanej beta amyloidem (βA). ETAS® znacząco osłabiał uszkodzenia DNA wywołane βA, jak również zmniejszał wytwarzanie reaktywnych form tlenu. Wyniki badao wykazały, że ETAS® ma szczególne właściwości ochrony komórek mózgowych przed uszkodzeniem poprzez zwiększenie żywotności komórek poddanych działaniu beta-amyloidu (Ogasawara).

Opakowanie:

60 kapsułek

Możesz lubić także…